John Huige

De Draagbare Utopie - Crisisinzicht, Systemen en Veerkracht in een tijdperk van klimaatontwrichting

Duurzaamheid voor gevorderden

Grote stappen richting duurzaamheid staan niet in het nieuwe regeerakkoord. Wel in dit boek!

Samenvatting

De urgentie om grote stappen richting duurzaamheid te realiseren wordt elke dag groter. De grenzen van de Aarde worden overschreden. Dat wordt zichtbaar in klimaatontwrichting. Stappen zetten is moeilijk omdat we vastzitten in een neoliberale groeipathologie: de ziekelijke neiging om boven alles groei na te streven. Het economisch systeem is erg dwingend. Dit systeemkarakter stuurt het handelen van politiek en burger. Het begrip veerkracht is cruciaal bij het nadenken over verandering. Hoe kunnen we overeind blijven in crises, ervan leren en er maatschappelijk ook nog iets beters van maken. Een nieuw ‘groot verhaal’ is nodig; een nieuw en samenhangend perspectief voor onze toekomst. In negen deel-utopieën met concrete veranderingen (voor ondernemingen, burgers en politiek) wordt dit perspectief uitgewerkt.

Het is niet het zoveelste boek over een beetje meer duurzaamheid. De Draagbare Utopie geeft achtergrond en samenhang bij het dagelijkse nieuws en handvatten voor eigen handelen.

Fragment uit het boek We hebben geleerd, wellicht is het een algemene menselijke natuur, om morele ontsnappingsroutes te kiezen als dat ons beter uitkomt. De situatie waarin we zitten is ernstig. Dat maakt dat maatregelen ook in ernstige termen gesteld moeten worden. Er zijn morele ontsnappingsroutes mogelijk zolang niet duidelijk is dat anderen (de staat, de bedrijven, de buren) vergelijkbare verplichtingen aangaan in een wederzijdse verzekering tot overleven. Dus transparantie over ieders inspanningen is hoognodig. Daarnaast is vergelijkbaarheid van die inspanningen een belangrijke kwestie. Het zal niet meevallen om vergelijkbaarheid te creëren in monetaire eenheden, in tijdsinspanning, of in wederzijdse zorg. Want willen we goed uit de komende 25 jaar komen, goed in de betekenis van een leefbare en duurzame wereld voor iedereen, dan is een uiterste krachtsinspanning nodig; een krachtsinspanning die alleen op te brengen is als er het breedst mogelijke draagvlak is. De Franse denker Bourdieu stelde dat: als je geen grip hebt op het heden, dan zou je er niet van dromen om de toekomst te controleren. Mensen kunnen geen actie ondernemen om rationeel hun toekomst vorm te geven als ze niet eerst 'grip' hebben op het heden. In iets andere termen wordt dit geformuleerd door Bauman: 'Ignorance leads to paralysis of the will'. Onzekerheid komt mede voort uit geringe veerkracht en omgekeerd als er sprake is van goede veerkracht dan is onzekerheid er niet of nauwelijks.


Uitgever: Boekscout.nl prijs 19,90 € inclusief verzending.