John Huige

curriculum

Ik studeerde in Tilurg in de jaren 60; afstudeerrichting economisch-sociologisch. Na mijn doctoraal nog een jaar studie in Bologna, Italië, internationale betrekkingen aan Johns Hopkins. Daarop begon meteen mijn eerste baan als directeur van een studentenhotel in Rome, voor een lange mooie zomer. 
Mijn eerste echte baan was beleidsadviseur bij de Bouwbond NKV, nu FNV. 
Vervolgens docent -economie en arbeidsverhoudingen- en ook geruime tijd afdelingscoörinator van de opleiding personeel en arbeid van de Horst; een roemrucht instituut. 
Mijn volgende baan was bij het NIVON, Bekend van Pieterpad en andere LAW's, van de NIVON-huizen, maar ook van duurzame recreatie.
Directeur van het partijbureau van de PvdA vormde de volgende stap in mijn loopbaan. Wat zal ik hier nog van zeggen: hectisch, leerzaam. Zo'n partij bestaat toch vooral uit betaalde en onbetaalde politieke verslaafden. 
Advieswerk zit in het laatste deel van mijn loopbaan. Veel geleerd daarover bij Berenschot, maar daarna vooral als kleine zelfstandige en steeds meer toegespits op het onderwerp duurzaamheid. Tevens op grond van leeftijd en van economische crisis steeds meer verschuivend van betaald naar onbetaald. 

Naast deze baanloopbaan loopt ook een tweede spoor: maatschappelijk politieke activiteiten.
Dat begon na mijn terugkeer uit Italië met de (inmiddels niet meer bestaande) BWA, de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders. 
Daarna volgde de vanuit BWA en vakbondsmensen geïnspireerde: Werkgroep voor een Maatschappij-Kritische Vakbeweging. In de ABOP (nu AOB) had ik diverse besuursfuncties. 
Daarnaast kwam de PvdA, o.a. lid van de partijraad. 
De dialoog van Driebergen werd geïnitieerd vanuit de Horst, maar was landelijk gericht op samenwerking van links. Een bende van vier gevormd door: Peter Buijs, Siep Geugjes, Piet Reckman en mijzelf. 

Door leidinggevende functies was er lange tijd rust op dit front. Pas weer in de nieuwe eeuw volgde een nieuwe betrokkenheid bij Voor de Verandering en de laatste jaren Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie.