John Huige

Publicaties


  • De draagbare Utopie, crisisinzicht, systemen en veerkracht in een tijdperk van klimaatontwrichting. Uitgeverij Boekscout.nl 2017
  • Joost Smiers, Pieter Pekelharing en John Huige, De macht van de megaonderneming, naar een rechtvaardige internationale economie, Van Gennep, amsterdam 2016
  • Tijd voor een nieuwe Europese burgerbeweging.
  • De nieuwe Drachme als uitweg voor de Griekse crisis (samen met Martijn van der Linden)
  • De onzichtbare hand zichtbaar maken; markten in de circulaire economie.
  • Piketty verwaarloosd natuur. Artikel over de te geringe aandacht voor natuur bij Piketty.
  • Europa democratisch, duurzaam en solidair, ook gepubliceerd in: Europa en de wereld, redactie Ernst John Kaars Seijpesteijn, uitgave Vereniging democratisch Europa, Amsterdam 2014. Zie ook: www.democratisch-europa.nl
  • Cartesiuslezing 2014 Vliegen zonder vliegplan
  • artikel Voor een duurzaam & solidair Europa
  • Inleiding syposium duurzame economie van Milieudefensie
  • Zomer 2015 is een artikel, geschreven samen met Giep Hagoort. Valt te beschouwen als een vervolg op ons eerdere essay: waar wachten we op.
  • Stoutenburglezing. Het landgoed Stoutenburg noemt zich een Franciscaans Milieuproject. Tijdens een tweedaagse gaf ik een inleiding.
  • Trouwartikel met Fred Daane over ASN. We denken en praten hierover nog verder met het accent op de vraag wanneer is er sprake van een echt duurzame bank. Van
  • Vederlicht tot Veerkracht; inleiding voor het Cartesiusmuseum de powerpoint hiervan staat hieronder Cartesiuslezing de powerpointpresentatie van de lezing hierboven.
  • Waar wachten we op; essay samen met Giep Haagoort. Het assay is een analyse van de manier waarop de overheid functioneert en daarin tekort schiet. We formuleren een aanpak met als voorbeeld een initiatief om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Er lopen diverse initiatieven die hierop gebaseerd zijn.
  • Inleiding voor Groen Links afdeling Rijswijk in maart 2013 
  • Duurzame en ecologische micro-economie Nieuwe en uitgebreidere versie nu met aandacht voor 'mechanism design theory' (per 250813) van een artikel waarin ik formuleer welke doelen duurzame bedrijven zouden moeten hebben en welke acties daarvoor genomen kunnen worden.
  • Slow Creativity Presentatie voor masterstudenten van de HKU en later op een internationale conferentie in Coïmbra, Portugal.
  • Politiek in Transitie Voor het Platform maakte in een samenvattend programma uit de standpunten van progressieve politieke partijen en van het Platform in de aanloop naar de verkiezingen van 2012.
  • Erasmus Hogeschool Brussel Inleiding voor studenten.
  • Met Lou Keune schreef ik het boekje: Plan voor een duurzame en solidaire economie. Zie site Platform bij favoriete links (2011).
  • Ook werkte ik mee aan de MEV+ 2013; een alternatief voor de jaarlijkse Macro Economische Verkenning van het CPB. Ook te vinden op de site van het Platform (2012).
  • Sustainability and the cultural and creative industries, is de titel van een artikel in: Pioneering Minds Worldwide, on the entrepreneurial priciples of the cultural en creative industries (2012)
  • Ik schreef twee artikelen in ONT, je creatief ontdoen van hindernissen voor perspectiefvolle veranderingen, ASOM 2010. Titels van de artikelen: ONT-stoffen, Materiële krimp en ontspanning en het essay: Regionaal Samenleven, De economie van het casino-kapitalisme voorbij (2010).
  • Ik voerde de redactie over het boek: Stad zoekt Boer, internovatieprogramma Stad Platteland (2006).
  • Wat langer geleden schreef ik: Het ontstoffen; een zoekrichting voor duurzaamheid en diversiteit; NIVON (1994).
  • Met Piet Reckman schreef ik diverse publicaties waaronder: Het Rijk van de Vrijheid, Bouwstenen voor een nieuwe sociale ideologie (1985)